Ceník

 Ceny zde uvedené jsou pouze orientační. Cena se stanovuje vždy po domluvě a nejlépe po osobní návštěvě místa. Cena se odvíjí od celkového množství práce, hustoty porostu, připravenosti materiálu (na štěpkování), členitosti terénu atp.

Při celkové ceně zakázky větší než 5.000 Kč (na den) neplatíte prvních 100 km dopravného! Platí pro každý směr a každou cestu. Dopravné nad tuto vzdálenost je pouze 3 kč/km. Při prvotní návštěvě kvůli stanovení ceny také neplatíte dopravné.

 Název  Cena
Štěpkování  od 100 Kč/m3 klestu *)
 Seč travin  od 1 Kč/m2
Hrabání trávy  od 1 Kč/m2
 Likvidace křídlatky  od 4 Kč/m2
 Prořez keřového porostu  od 10 Kč/m2

 

 

 

 

 

 

 

*) Na tuto cenu lze dosáhnout již při množství klestu 80 m3! Mimo jiné záleží i na připravenosti hromad. Chcete-li ušetřit, myslete na to již při ukládání větví. V ideálním případě na menší počet hromad v místech, kam se dá se štěpkovačem zajet. Tlusté konce větví skládejte stejným směrem.