Další nabízené služby

 

Mezi další námi nabízené služby patří například:

  • Prořez zanedbaných porostů a zahrad
  • Seč vysokých travin, rákosu, výmladků dřevin atd...
  • Hrabání travin, listí a květů (např. topol)
  • Likvidace černých skládek, bezdomoveckých obydlí, sběr komunálního odpadu z ploch
  • Absolutní likvidace invazních rostlin (křídlatka, bolševník) - postřik arboricidem a následné odklizení hmoty
  • Arboristické (stromolezecké) práce (zajišťujeme externími spolupracovníky s mezinárodní certifikací)
  • Práce ve ztížených podmínkách (prudký svah, extrémní zárůst...)
  • A další...